عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

در ادامه این مطلب از فارسی ها عکس های دیدنی و جدید جمره در سریال غنچه های زخمی را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم .

جمره ۱۶ سال سن دارد .

او یک دختر پولدار و محبوب می باشد .

خانه آنها رو به روی یتیم خانه ی ایلول می باشد .

او معتقد است که دختران یتیم خانه هرگز در حد و اندازه او نیستند .

هازار موتان بازیگر نقش جمره می باشد .

در ادامه شما عزیزان را به دیدن عکس های جمره دعوت می کنیم .

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 14 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 13 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 12 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جدید جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 11 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

جدیدترین عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 10 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

مدل لباس جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 9 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 8 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 7 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 6 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 5 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 4 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 3 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 2 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی

عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی 1 عکس های جمره در سریال غنچه های زخمی


 

 

منبع:

http://farsiha.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C/