زندگینامه نیلوفر در سریال لطیفه + عکس

بستمسو اوزدمیر (Bestemsu Özdemir) متولد 1 ژانویه 1992 در شهر استانبول ترکیه می باشد.

نیلوفر در سریال لطیفه, عکسهای نیلوفر در سریال لطیفه, سریال لطیفه, داستان سریال لطیفه, بیوگرافی نیلوفر در سریال لطیفه, نیلوفر دنیزر, بستمسو اوزدمیر (Bestemsu Özdemir), عکس نیلوفر خواهر لطیفه, زندگینامه نیلوفر در سریال لطیفه

بستمسو اوزدمیر در سال 2014 در سریال لطیفه (kara para ask) در نقش نیلوفر دنیزر خواهر لطیفه هنر نمایی کرد. وی با بازی تاثیر گذارش در سینمای ترکیه درخشید.

عکسهای نیلوفر در سریال لطیفهنیلوفر در سریال لطیفه, عکسهای نیلوفر در سریال لطیفه, سریال لطیفه, داستان سریال لطیفه, بیوگرافی نیلوفر در سریال لطیفه, نیلوفر دنیزر, بستمسو اوزدمیر (Bestemsu Özdemir), عکس نیلوفر خواهر لطیفه, زندگینامه نیلوفر در سریال لطیفه

نیلوفر در سریال لطیفه, عکسهای نیلوفر در سریال لطیفه, سریال لطیفه, داستان سریال لطیفه, بیوگرافی نیلوفر در سریال لطیفه, نیلوفر دنیزر, بستمسو اوزدمیر (Bestemsu Özdemir), عکس نیلوفر خواهر لطیفه, زندگینامه نیلوفر در سریال لطیفهنیلوفر در سریال لطیفه, عکسهای نیلوفر در سریال لطیفه, سریال لطیفه, داستان سریال لطیفه, بیوگرافی نیلوفر در سریال لطیفه, نیلوفر دنیزر, بستمسو اوزدمیر (Bestemsu Özdemir), عکس نیلوفر خواهر لطیفه, زندگینامه نیلوفر در سریال لطیفهنیلوفر در سریال لطیفه, عکسهای نیلوفر در سریال لطیفه, سریال لطیفه, داستان سریال لطیفه, بیوگرافی نیلوفر در سریال لطیفه, نیلوفر دنیزر, بستمسو اوزدمیر (Bestemsu Özdemir), عکس نیلوفر خواهر لطیفه, زندگینامه نیلوفر در سریال لطیفهنیلوفر در سریال لطیفه, عکسهای نیلوفر در سریال لطیفه, سریال لطیفه, داستان سریال لطیفه, بیوگرافی نیلوفر در سریال لطیفه, نیلوفر دنیزر, بستمسو اوزدمیر (Bestemsu Özdemir), عکس نیلوفر خواهر لطیفه, زندگینامه نیلوفر در سریال لطیفهنیلوفر در سریال لطیفه, عکسهای نیلوفر در سریال لطیفه, سریال لطیفه, داستان سریال لطیفه, بیوگرافی نیلوفر در سریال لطیفه, نیلوفر دنیزر, بستمسو اوزدمیر (Bestemsu Özdemir), عکس نیلوفر خواهر لطیفه, زندگینامه نیلوفر در سریال لطیفهنیلوفر در سریال لطیفه, عکسهای نیلوفر در سریال لطیفه, سریال لطیفه, داستان سریال لطیفه, بیوگرافی نیلوفر در سریال لطیفه, نیلوفر دنیزر, بستمسو اوزدمیر (Bestemsu Özdemir), عکس نیلوفر خواهر لطیفه, زندگینامه نیلوفر در سریال لطیفه