close
دانلود آهنگ جدید
X بستن تبلیغات

-------------------------------------------------------------------------

کد پیشواز 98ســـردار شهید حاج قاسم سلیمانی


کد پیشواز همراه اول و ایرانسل قاسم سلیمـانی


کد پیشواز مثل قاسم سلیمانی باش هــــمراه اول


کد پیشواز قاسـم هنوز زنده ست غلامرضا صنعتگر


کد پیشواز درمورد سردار قاســـــــــــــــم سلیمانی


-------------------------------------------------------------------------

بیوگرافی نسرین بهجتی

بست بیوگرافی

بیوگرافی نسرین بهجتی

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

بیوگرافی نسرین بهجتی

X نسرین بهجتی ویکی پدیا X نسرین بهجتی کیست X اینستاگرام Instagram نسرین بهجتی X نسرین بهجتی دوست دخترش X نسرین بهجتی و همسرش X نسرین بهجتی ازدواج X بیوگرافی نسرین بهجتی X نسرین بهجتی بدون آرایش X سایت رسمی نسرین بهجتی X کانال تلگرام نسرین بهجتی X دوست دختر نسرین بهجتی X نسرین بهجتی X آخرین خبر نسرین بهجتی X عکس همسر نسرین بهجتی X دوست پسر نسرین بهجتی X نسرین بهجتی متولد X نسرین بهجتی دوست پسرش X عکس نسرین بهجتی X نسرین بهجتی قبل عمل زیبایی X شماره تلفن نسرین بهجتی

انم ﻧﺴﺮﯾﻦﺑﻬﺠﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ و ﺩﺭ ﺳﻦ 17ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﯾﺮﻭﻧﯽ

 

 ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ شناخته میشوند.خانم ﺑﻬﺠﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻭﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺕ

 

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﻭﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮﻭﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﯾﺪﻩ ﺍﻝ ﻭ ﺭﺋﺎﻟﯿﺴﺖ ﻭﺳﻤﺒﻞ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﻭﻧﯽ ﻭ

 

ﺯﻥ ﺑﻠﻮﭺ و ﯾﮑﯽﺍﺯﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ​ﻧﺎﺏﮐﻪﻣﻦﻭﻫﻤﮕﺎﻥﺑﺪﻭﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣ​ﯽﮐﻨﯿﻢ. 

 


 ایشانﻣﻮﻟﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ کتاب هستند.از جملهﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼﺷﻌﺮﯼﭼﻮﻥ:ﺗﺮﺍﺭ​ﺝ ﺑﻪﺭﺝ ﺑﺎﻓﺘﻢ،

 

 ﻫﻤﺰﺍﺩﻣﻦﻭ...ﻣﻨﺘﺸ​ﺮﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.ﺍﺷﻌﺎﺭﯼﺍﺯﺍﯾﺸ​ﺎﻥﺑﻪﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩﺷ​ﺪﻩﺍﺳﺖ.ﺑﻼﺷﮏ

 

 ﺍﯾﺸﺎﻥﯾﮑﯽﺍﺯﻧﻮﺍﺑﻎ​ﺷﻌﺮﺍﯾﺮﺍﻥﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺍ​ﻣﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥﺑﺮﺍﯼﺍﺛﺒﺎﺕﻣ​ﺪﻋﺎﯾﻢﺳﺨﻦﯾﮑﯽ ﺍﺯﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ

 

 ﺁﺷﻨﺎﺑﻪ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕﺭﺍ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﻭﺣﯿﺪﯾﻌﻘﻮﺑﯽﺩﺍﻧﺸﺠ​ﻮﯼﺩﮐﺘﺮﯼ

 

ﺍﺩﺑﯿﺎﺕﺗﻄﺒﯿﻘﯽﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺭﻭﺁﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ میگوید: ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖﮐﻪﺑﺎﺍﺷﻌﺎ​ﺭﺧﺎﻧﻢﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﻬﺠﺘﯽﺁﺷﻨﺎﯾﻢ

 

ﻭﺍﯾﻦ​ﺗﻮﻓﯿﻖﺭﺍﺩﺍﺷﺘﻢ ﺷﻌﺮﻫﺎﯼﺍﯾﺸﻮﻥﺭﻭﺍﺯ​ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺑﻼﮔﺸﻮﻥﺑﯿﺸﺘﺮﺩﻧﺒ​ﺎﻝﮐﻨﻢ.ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥﺑﺎ

 

ﺧﻮاﻧﺪﻥ ﻗﻄﻌﺘﺎﺗﺸﻮﻥ،ﯾﺎﺩ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻌﺮﺍﯼﻓﺮﺍﻧﺴﻪﺑﺮﺍﻡ​ﺗﺪﺍﻋﯽﻣﯿﺸﺪ، ﻫﻤﯿﻦﺍﻣﺮﺑﺎﻋﺚﻣﯽﺷﺪ​

 

ﺗﺎﺑﻪﺳﻤﺖﺗﺮﺟﻤﻪﺗﻄﺒﯿﻘﯽﺍﺷﻌﺎ​ﺭﺍﯾﺸﻮﻥﺳﻮﻕ ﭘﯿﺪﺍﮐﻨﻢ،ﺍﻏﺮﺍﻕﻧﮑ​ﺮﺩﻩﺍﻡﺍﮔﺮﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﺍﯾﺸﻮﻥ

 

ﺩﺭﺷﻌﺮ ﻭﺧﺎﺻﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﺯﯼﺑﺎﮐﻤﺘﺮﯾﻦﮐﻠﻤ​ﺎﺕﺩﺭﻗﺪ ﻭﻗﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼﺷﻌﺮﺍﯼﻧﺎﻣﺪﺍﺭﯼ​ﻫﻤﭽﻮﻥ

 

ﭘﻞ ﻭﺭﻟﻦﻭﺭﻣﺒﻮ...ﻣﯽﺑ​ﺎﺷﺪ.ﺍﯾﻦﻗﻀﯿﻪﻭﻗﺘﯽﺑﺮﺍﯾﻢﻣﺴﻠﻤﺘﺮ​ﺷﺪﮐﻪﭼﻨﺪﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶﺩﺭﮐﻼﺱﺷﻌﺮﻗﺮﻥ

 

ﺑ​ﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪﺑﺎﺣﻀﻮﺭﺩﺍﻧ​ﺸﺠﻮﯾﺎﻥﺩﮐﺘﺮﺍﻭ ﺩﻭﺗﻦﺍﺯﺍﺳﺎﺗﯿﺪﺷﻌﺮ​ﻗﺮﻥﺑﯿﺴﺘﻢﺻﺤﺒﺖﺍﺯﺷﻌﺮﻧﻮﯾﻦﺩﺭ​ﺍﯾﺮﺍﻥ

 

ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻦﺑﺎﺗﺮﺟﻤﻪﺩﻭﺷﻌﺮﺍ​ﺯﺧﺎﻧﻢﺑﻬﺠﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉﺳﻤﯿﻨﺎﺭﺧﻮﺩﻣ​ﻮﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻡﮐﻪﺍﻟﺒﺘﻪﯾﮑﯽ

 

ﺭ​ﻭﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥﻭﺩﻭﻣﯽﺭﺍﺩﺭﻓﺮﺍﻧﺴﻪ​ﺗﺮﺟﻤﻪﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﻈﯽﮐﺮﺩﻩﺑﻮﺩﻡ.ﻭ​ﻗﺘﯽﮐﻪﺧﻮﺩﻡﺑﺎﺯ ﺑﺎﺯﺑﺎﻥ ﺷﻌﺮﯼ

 

 ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼﺍﺯﺷﻌﺮﯾﺸﺎﻥﺭﻭﻣﻌﺮﻓ​ﯽﮐﺮﺩﻡﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩﮐﻪﺑﺎﺗﺤﺴﯿﻦﻫﻤﻪ​ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ

 

ﻭﺍﺳﺎﺗﯿﺪﺭﻭﺑﺮﻭﺷﺪﻡ​ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥﺟﺎﯼﺗﻌﺠﺐﺑ​ﻮﺩﻭﺍﺯﻭﺟﻮﺩﭼﻨﯿﻦﺷﻌﺮﺍﯾﯽﺩﺭﺍﯾﺮ​ﺍﻥﺑﺎﺍﯾﻦﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ

 

ﺍﻇﻬﺎﺭﺷﻌﻒﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ​ﻭﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍﺑﯽﺑﺪﯾﻞﻭﻭﺻﻒﻧﺎﺷ​ﺪﻧﯽﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪﻭﺩﺭﺳﺒﮏﻭﺳ​ﯿﺎﻕﺷﻌﺮﯼ

 

ﺑﻪ ﺳﺎﻥﺷﻌﺮﺍﯼﻧﻮﯾﻦﺧﻮﺩ​ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼﺑﻮﺩ ﺷﯿﺮﯾﻦﻭ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺑﺮﺍﯼﻣﻦﮐﻪ

 

ﺑ​ﺎﻋﺚﺷﺪﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﯼﺭﺍﮐﻪﺍﺯﻗﺒﻞﺩﺭﺧﺼ​ﻮﺹﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﯾﺸﻮﻥﺩﺭﻓﺮﺍﻧﺴﻪﺩﺍ​ﺷﺘﻢﻗﻮﯾﺘﺮﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺍﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ

 

ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﻗﺪﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺮﺍﯼﻧﺎﺯﻧﯿﻦﺭﻭﺑﯿ​ﺶﺍﺯﭘﯿﺶشناخت.ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ با ﻣﻌﺮﻓﯽﻭﺑﻼﮒﺍﯾﺸﻮﻥ

 

ﻧ​ﻈﺮﺷﻤﺎﺭﻭﺑﺎﺳﺮﻭﺩﻫﺎﯼﺍﯾﺸﻮﻥﺟﻠﺐ​ﻣﯽﮐﻨﻢﺗﺎ ﺑﯿﺶﺍﺯﺑﯿﺶﺍﺯﺧﻮﻧﺪﻥ​ﺷﻌﺮﻧﻮﯾﻦ ﭘﺎﺭﺳﯽﻟﺬﺕببرید

 

 

http://bewas.mihanblog.com/extrapage/nasrinbehjati

مطالب خواندنی *******************************

ظاهر متفاوت شبنم مقدمی و شیلا خداداد + عکس

فریبا نادری و همسرش در زیارت + عکس

حمله به نقی و ارسطو + عکس

ساره بیات و مادرش در یک رستوران + عکس

استایل نفیسه روشن در خانه اش + عکس

عروس امام جماعت مسجد مرد از آب درآمد! +عکس

بالاخره عکس پشت میز نشستن شهید حاج قاسم سلیمانی پیدا شد

عکس دیده نشده از حاج قاسم و ابومهدی المهندس در زیارت عتبات مقدسه

فیلم| اشک‌های پدر سرباز آمریکایی: خدا ترامپ را لعنت کند، پسرم پس از بمباران عین‌الاسد مفقود شده

سربازان آمریکایی پادگان ها را تخلیه کنند/ سردار سلیمانی تمام نمی‌شود

با خواندن این سوره از عذاب قبر در امان باشید

اعتراف آلمان به یک رسوایی بزرگ در قبال ایران

نیمار در بی اخلاقی رکورد شکست ؛ صد و پنجاهمین رابطه غیر اخلاقی ستاره برزیلی لو رفت + عکس

پیش‌بینی نگران‌کننده درباره آینده قیمت طلا

مچ شوهرم را با دو زن در خانه همسایه گرفتم / زن همسایه مطلقه بود !

جریان تهدید خانواده شهدای هواپیمای اوکراینی چیست؟

انفجار خونین در چالوس 5 قربانی گرفت+ فیلم و تصاویر

پوریا مادر دوستش را باردار کرد ! + عکس

ارتباط گناه آلود مادرزن آلزایمری با داماد پلید

14+ / فیلم وحشتناک از درگیری اشرار قمه به دست در شهریار + عکس

اقدام خجالت آور با پسر 6 ساله در توالت عمومی پارک / متهم همچنان فراری

راز پنهان دکتر رحیمی جانباخته حادثه هواپیمای اوکراین لو رفت / او دکترای الکترونیک داشت + عکس

*******************************
دیدگاه کاربران


تبلیغات بنری

محل تبلیغات شما

آرشیو

درخواست آهنگ مجاز

آهنگ مورد نیاز خود را درخواست کنید.

مطالب

وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ ﴿۵۲﴾